SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
M 11(13) Per-Arne Johansson 70.42 (Martin Mandinger 50.18)  starttid: 17.36.03 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 46  819  8.06-11  9.9      819  8.06-11  9.9       6.25 7.8 NS 
 2 36  721 10.48-13 15.0 1.20  1,540 18.54-12 12.3       6.47 9.4 PI 
 3 37  407  4.35-11 11.3     1,947 23.29-12 12.1       3.29 8.6 PI 
 4 38  495  4.47-7  9.7     2,442 28.16-12 11.6       3.47 7.6 PI 
 5 44  398  4.01-9  10.1     2,840 32.17-12 11.4       3.04 7.7 NS 
 6 39  689 11.15-13 16.3 3.50  3,529 43.32-12 12.3       5.18 7.7 MM 
 7 41  455  4.53-8  10.7     3,984 48.25-11 12.2       3.30 7.7 PI 
 8 42  879 16.30-10 18.8 1.30  4,863 64.55-11 13.3       10.46 12.2 MM 
 9 43  338  4.31-10 13.4     5,201 69.26-11 13.3       3.10 9.4 Lar
Mål    181  1.16-14  7.0     5,382 70.42-11 13.1       0.42 3.9 DS 
5,382 70.42-11 13.1 6.40 46.58 8.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9