Nattcup 5 Slätthult 2005-02-01  Banläggare: Stigssons/Norlenius-Gustafsson
K 6(6) Bodil Ahlström 47.15 (Lina Larsson 27.09)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 36  847 10.25-6  12.3      847 10.25-6  12.3       5.40 6.7 HK 
 2 35  125  7.44-6  61.9      972 18.09-6  18.7       2.57 23.6 HK 
 3 34  541  7.01-6  13.0     1,513 25.10-6  16.6       4.33 8.4 LL 
 4 32  630  7.59-6  12.7     2,143 33.09-6  15.5       5.00 7.9 LL 
 5 31  623 10.38-6  17.1     2,766 43.47-6  15.8       6.15 10.0 LL 
Mål    377  3.28-6  9.2     3,143 47.15-6  15.0       2.29 6.6 LL 
3,143 47.15-6 15.0 26.54 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Mar-379-HK-1-LL-49-LO-15--220-BA 2 Mar-379-HK-15-LL-79-LO-14--464-BA 3 Mar-305-LL-20-HK-115-LO-3--567-BA 4 Mar-286-LL-77-HK-124-LO-19--664-BA 5 Mar-251-LL-308-HK-54-LO-24--761-BA