Nattcup 5 Slätthult 2005-02-01  Banläggare: Stigssons/Norlenius-Gustafsson
K 3(6) Maria Svensson 33.06 (Lina Larsson 27.09)  starttid: 18.05.02 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 36  847  9.19-5  11.0 3.20   847  9.19-5  11.0       5.40 6.7 HK 
 2 35  125  2.57-1  23.6      972 12.16-5  12.6       2.57 23.6 HK 
 3 34  541  6.02-5  11.2 1.10  1,513 18.18-5  12.1       4.33 8.4 LL 
 4 32  630  5.19-2  8.4     2,143 23.37-5  11.0       5.00 7.9 LL 
 5 31  623  6.50-2  11.0     2,766 30.27-3  11.0       6.15 10.0 LL 
Mål    377  2.39-2  7.0     3,143 33.06-3  10.5       2.29 6.6 LL 
3,143 33.06-3 10.5 4.30 26.54 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Mar-379-HK-1-LL-49-LO-15--220-BA 2 Mar-379-HK-15-LL-79-LO-14--464-BA 3 Mar-305-LL-20-HK-115-LO-3--567-BA 4 Mar-286-LL-77-HK-124-LO-19--664-BA 5 Mar-251-LL-308-HK-54-LO-24--761-BA