Nattcup 5 Slätthult 2005-02-01  Banläggare: Stigssons/Norlenius-Gustafsson
K 1(6) Lina Larsson 27.09 (tvåa Hans Kööler 32.30)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 36  847  5.41-2  6.7      847  5.41-2  6.7   -HK 1  5.40 6.7 HK 
 2 35  125  3.11-3  25.5      972  8.52-2  9.1   -HK 1  2.57 23.6 HK 
 3 34  541  4.33-1  8.4     1,513 13.25-1  8.9       4.33 8.4 LL 
 4 32  630  5.00-1  7.9     2,143 18.25-1  8.6       5.00 7.9 LL 
 5 31  623  6.15-1  10.0     2,766 24.40-1  8.9       6.15 10.0 LL 
Mål    377  2.29-1  6.6     3,143 27.09-1  8.6       2.29 6.6 LL 
3,143 27.09-1 8.6 26.54 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Mar-379-HK-1-LL -49-LO-15--220-BA 2 Mar-379-HK-15-LL -79-LO-14--464-BA 3 Mar-305-LL -20-HK-115-LO-3--567-BA 4 Mar-286-LL -77-HK-124-LO-19--664-BA 5 Mar-251-LL -308-HK-54-LO-24--761-BA