Nattcup 5 Slätthult 2005-02-01  Banläggare: Stigssons/Norlenius-Gustafsson
K 2(6) Hans Kööler 32.30 (Lina Larsson 27.09)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 36  847  5.40-1  6.7      847  5.40-1  6.7   +LL 1  5.40 6.7 HK 
 2 35  125  2.57-1  23.6      972  8.37-1  8.9   +LL 1  2.57 23.6 HK 
 3 34  541  5.08-2  9.5 0.30  1,513 13.45-2  9.1       4.33 8.4 LL 
 4 32  630  5.57-3  9.4 0.50  2,143 19.42-2  9.2       5.00 7.9 LL 
 5 31  623 10.06-5  16.2 3.40  2,766 29.48-2  10.8       6.15 10.0 LL 
Mål    377  2.42-3  7.2     3,143 32.30-2  10.3       2.29 6.6 LL 
3,143 32.30-2 10.3 5.00 26.54 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Mar-379-HK -1-LL-49-LO-15--220-BA 2 Mar-379-HK -15-LL-79-LO-14--464-BA 3 Mar-305-LL-20-HK -115-LO-3--567-BA 4 Mar-286-LL-77-HK -124-LO-19--664-BA 5 Mar-251-LL-308-HK -54-LO-24--761-BA