Nattcup 5 Slätthult 2005-02-01  Banläggare: Stigssons/Norlenius-Gustafsson
K 4(6) Leif Olovsson 33.53 (Lina Larsson 27.09)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 36  847  6.30-3  7.7      847  6.30-3  7.7   +1  5.40 6.7 HK 
 2 35  125  3.41-5  29.5      972 10.11-3  10.5   +1  2.57 23.6 HK 
 3 34  541  5.29-4  10.1     1,513 15.40-3  10.4   +1  4.33 8.4 LL 
 4 32  630  6.06-4  9.7     2,143 21.46-3  10.2       5.00 7.9 LL 
 5 31  623  8.56-3  14.3     2,766 30.42-4  11.1       6.15 10.0 LL 
Mål    377  3.11-4  8.4     3,143 33.53-4  10.8       2.29 6.6 LL 
3,143 33.53-4 10.8 26.54 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Mar-379-HK-1-LL-49-LO -15--220-BA 2 Mar-379-HK-15-LL-79-LO -14--464-BA 3 Mar-305-LL-20-HK-115-LO -3--567-BA 4 Mar-286-LL-77-HK-124-LO -19--664-BA 5 Mar-251-LL-308-HK-54-LO -24--761-BA