Nattcup 5 Slätthult 2005-02-01  Banläggare: Stigssons/Norlenius-Gustafsson
K 5(6) Lotta Åhlund 34.23 (Lina Larsson 27.09)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 36  847  6.45-4  8.0      847  6.45-4  8.0   -LO 1  5.40 6.7 HK 
 2 35  125  3.40-4  29.3      972 10.25-4  10.7   -LO 1  2.57 23.6 HK 
 3 34  541  5.18-3  9.8     1,513 15.43-4  10.4   -LO 1  4.33 8.4 LL 
 4 32  630  6.22-5  10.1 0.20  2,143 22.05-4  10.3       5.00 7.9 LL 
 5 31  623  9.01-4  14.5 1.30  2,766 31.06-5  11.2       6.15 10.0 LL 
Mål    377  3.17-5  8.7     3,143 34.23-5  10.9       2.29 6.6 LL 
3,143 34.23-5 10.9 1.50 26.54 8.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Mar-379-HK-1-LL-49-LO-15- -220-BA 2 Mar-379-HK-15-LL-79-LO-14- -464-BA 3 Mar-305-LL-20-HK-115-LO-3- -567-BA 4 Mar-286-LL-77-HK-124-LO-19- -664-BA 5 Mar-251-LL-308-HK-54-LO-24- -761-BA