Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
K 8(8) Lennart Thång 65.31 (Lina Larsson 40.55)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  798  5.58-4  7.5      798  5.58-4  7.5   +LL 2  5.21 6.7 SS 
 2 33  602  6.42-4  11.1     1,400 12.40-4  9.0   +Joh1  6.15 10.4 LL 
 3 34  259 15.14-8  58.8 9.30  1,659 27.54-7  16.8   +Joh1  3.53 15.0 SS 
 4 35  183  6.16-8  34.2 1.40  1,842 34.10-8  18.5   -Joh1  3.09 17.2 SS 
 5 36  233  3.44-3  16.0     2,075 37.54-8  18.3   -Joh1  2.31 10.8 SS 
 6 37  355 11.08-8  31.4 4.10  2,430 49.02-8  20.2   -Joh1  4.45 13.4 SS 
 7 47  352  8.12-5  23.3 0.30  2,782 57.14-8  20.6   -Joh1  5.10 14.7 US 
 8 48   53  0.45-2  14.2     2,835 57.59-8  20.5   -Joh1  0.36 11.3 RB 
 9 51  256  5.36-6  21.9 1.00  3,091 63.35-8  20.6   -Joh1  3.07 12.2 Mar
Mål    265  1.56-3  7.3     3,356 65.31-8  19.5   -Joh1  1.48 6.8 LL 
3,356 65.31-8 19.5 16.50 36.35 10.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Mar-2309-SS-30-RB-7-LL -0-LT -10-Joh-38-LO-26-US 2 Mar-2287-SS-12-LL-27-LT -7-Joh-63-RB-52-LO-145-US 3 Mar-2279-SS-22-LL-126-RB-34-LO-163-US-375-LT -0-Joh 4 Mar-2239-SS-105-LL-157-LO-24-RB-104-US-510-Joh-7-LT 5 Mar-2145-SS-137-LL-258-LO-73-RB-76-US-431-Joh-5-LT 6 Mar-1995-SS-184-LL-421-RB-23-LO-106-US-617-Joh-12-LT 7 Mar-1851-LL-435-RB-33-LO-58-US-552-SS-250-Joh-9-LT 8 Mar-1833-LL-424-RB-52-LO-74-US-545-SS-236-Joh-4-LT 9 Mar-1849-LL-431-RB-203-US-23-LO-590-SS-214-Joh-7-LT