Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
K 4(8) Leif Olovsson 52.38 (Lina Larsson 40.55)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  798  6.46-7  8.5      798  6.46-7  8.5       5.21 6.7 SS 
 2 33  602  7.56-6  13.2     1,400 14.42-7  10.5       6.15 10.4 LL 
 3 34  259  4.14-4  16.3     1,659 18.56-5  11.4       3.53 15.0 SS 
 4 35  183  4.29-4  24.5     1,842 23.25-4  12.7       3.09 17.2 SS 
 5 36  233  4.44-6  20.3 1.10  2,075 28.09-4  13.6       2.31 10.8 SS 
 6 37  355  8.38-6  24.3 1.50  2,430 36.47-5  15.1       4.45 13.4 SS 
 7 47  352  5.58-4  17.0     2,782 42.45-3  15.4       5.10 14.7 US 
 8 48   53  0.55-5  17.3     2,835 43.40-3  15.4       0.36 11.3 RB 
 9 51  256  6.24-8  25.0 2.00  3,091 50.04-5  16.2       3.07 12.2 Mar
Mål    265  2.34-5  9.7     3,356 52.38-4  15.7   +US 1  1.48 6.8 LL 
3,356 52.38-4 15.7 5.00 36.35 10.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Mar-2309-SS-30-RB-7-LL-0-LT-10-Joh-38-LO -26-US 2 Mar-2287-SS-12-LL-27-LT-7-Joh-63-RB-52-LO -145-US 3 Mar-2279-SS-22-LL-126-RB-34-LO -163-US-375-LT-0-Joh 4 Mar-2239-SS-105-LL-157-LO -24-RB-104-US-510-Joh-7-LT 5 Mar-2145-SS-137-LL-258-LO -73-RB-76-US-431-Joh-5-LT 6 Mar-1995-SS-184-LL-421-RB-23-LO -106-US-617-Joh-12-LT 7 Mar-1851-LL-435-RB-33-LO -58-US-552-SS-250-Joh-9-LT 8 Mar-1833-LL-424-RB-52-LO -74-US-545-SS-236-Joh-4-LT 9 Mar-1849-LL-431-RB-203-US-23-LO -590-SS-214-Joh-7-LT