Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
K 5(8) Ulf Smedberg 52.49 (Lina Larsson 40.55)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  798  7.12-8  9.0 0.30   798  7.12-8  9.0       5.21 6.7 SS 
 2 33  602  9.55-8  16.5 2.10  1,400 17.07-8  12.2       6.15 10.4 LL 
 3 34  259  4.32-5  17.5     1,659 21.39-6  13.1       3.53 15.0 SS 
 4 35  183  3.54-3  21.3     1,842 25.33-6  13.9       3.09 17.2 SS 
 5 36  233  5.05-7  21.8 2.00  2,075 30.38-6  14.8       2.31 10.8 SS 
 6 37  355  7.55-5  22.3 2.00  2,430 38.33-6  15.9       4.45 13.4 SS 
 7 47  352  5.10-1  14.7     2,782 43.43-5  15.7       5.10 14.7 US 
 8 48   53  1.11-8  22.3 0.30  2,835 44.54-5  15.8       0.36 11.3 RB 
 9 51  256  4.47-4  18.7 1.00  3,091 49.41-4  16.1       3.07 12.2 Mar
Mål    265  3.08-6  11.8     3,356 52.49-5  15.7   -LO 1  1.48 6.8 LL 
3,356 52.49-5 15.7 8.10 36.35 10.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Mar-2309-SS-30-RB-7-LL-0-LT-10-Joh-38-LO-26-US 2 Mar-2287-SS-12-LL-27-LT-7-Joh-63-RB-52-LO-145-US 3 Mar-2279-SS-22-LL-126-RB-34-LO-163-US -375-LT-0-Joh 4 Mar-2239-SS-105-LL-157-LO-24-RB-104-US -510-Joh-7-LT 5 Mar-2145-SS-137-LL-258-LO-73-RB-76-US -431-Joh-5-LT 6 Mar-1995-SS-184-LL-421-RB-23-LO-106-US -617-Joh-12-LT 7 Mar-1851-LL-435-RB-33-LO-58-US -552-SS-250-Joh-9-LT 8 Mar-1833-LL-424-RB-52-LO-74-US -545-SS-236-Joh-4-LT 9 Mar-1849-LL-431-RB-203-US -23-LO-590-SS-214-Joh-7-LT