Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
K 1(8) Lina Larsson 40.55 (tvåa Maria Svensson 49.27)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  798  5.58-4  7.5      798  5.58-4  7.5   -RB 3  5.21 6.7 SS 
 2 33  602  6.15-1  10.4     1,400 12.13-2  8.7   -SS 1  6.15 10.4 LL 
 3 34  259  4.03-3  15.6     1,659 16.16-2  9.8       3.53 15.0 SS 
 4 35  183  4.32-5  24.8 0.40  1,842 20.48-3  11.3       3.09 17.2 SS 
 5 36  233  3.03-2  13.1     2,075 23.51-2  11.5       2.31 10.8 SS 
 6 37  355  5.32-2  15.6     2,430 29.23-2  12.1       4.45 13.4 SS 
 7 47  352  5.34-2  15.8     2,782 34.57-1  12.6       5.10 14.7 US 
 8 48   53  0.47-3  14.8     2,835 35.44-1  12.6       0.36 11.3 RB 
 9 51  256  3.23-2  13.2     3,091 39.07-1  12.7       3.07 12.2 Mar
Mål    265  1.48-1  6.8     3,356 40.55-1  12.2       1.48 6.8 LL 
3,356 40.55-1 12.2 0.40 36.35 10.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Mar-2309-SS-30-RB-7-LL -0-LT -10-Joh-38-LO-26-US 2 Mar-2287-SS-12-LL -27-LT-7-Joh-63-RB-52-LO-145-US 3 Mar-2279-SS-22-LL -126-RB-34-LO-163-US-375-LT-0-Joh 4 Mar-2239-SS-105-LL -157-LO-24-RB-104-US-510-Joh-7-LT 5 Mar-2145-SS-137-LL -258-LO-73-RB-76-US-431-Joh-5-LT 6 Mar-1995-SS-184-LL -421-RB-23-LO-106-US-617-Joh-12-LT 7 Mar-1851-LL -435-RB-33-LO-58-US-552-SS-250-Joh-9-LT 8 Mar-1833-LL -424-RB-52-LO-74-US-545-SS-236-Joh-4-LT 9 Mar-1849-LL -431-RB-203-US-23-LO-590-SS-214-Joh-7-LT