Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
K 2(8) Maria Svensson 49.27 (Lina Larsson 40.55)  starttid: 17.36.16 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  798  5.36-2  7.0      798  5.36-2  7.0       5.21 6.7 SS 
 2 33  602  7.02-5  11.7 0.30  1,400 12.38-3  9.0       6.15 10.4 LL 
 3 34  259  4.01-2  15.5     1,659 16.39-3  10.0       3.53 15.0 SS 
 4 35  183  3.49-2  20.9 0.30  1,842 20.28-2  11.1       3.09 17.2 SS 
 5 36  233  4.05-5  17.5 1.30  2,075 24.33-3  11.8       2.31 10.8 SS 
 6 37  355  7.15-4  20.4 2.20  2,430 31.48-3  13.1       4.45 13.4 SS 
 7 47  352 11.02-7  31.3 5.40  2,782 42.50-4  15.4       5.10 14.7 US 
 8 48   53  1.05-7  20.4 0.30  2,835 43.55-4  15.5       0.36 11.3 RB 
 9 51  256  3.07-1  12.2     3,091 47.02-3  15.2       3.07 12.2 Mar
Mål    265  2.25-4  9.1     3,356 49.27-2  14.7       1.48 6.8 LL 
3,356 49.27-2 14.7 11.00 36.35 10.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Mar-2309-SS-30-RB-7-LL-0-LT-10-Joh-38-LO-26-US 2 Mar-2287-SS-12-LL-27-LT-7-Joh-63-RB-52-LO-145-US 3 Mar-2279-SS-22-LL-126-RB-34-LO-163-US-375-LT-0-Joh 4 Mar-2239-SS-105-LL-157-LO-24-RB-104-US-510-Joh-7-LT 5 Mar-2145-SS-137-LL-258-LO-73-RB-76-US-431-Joh-5-LT 6 Mar-1995-SS-184-LL-421-RB-23-LO-106-US-617-Joh-12-LT 7 Mar-1851-LL-435-RB-33-LO-58-US-552-SS-250-Joh-9-LT 8 Mar-1833-LL-424-RB-52-LO-74-US-545-SS-236-Joh-4-LT 9 Mar-1849-LL-431-RB-203-US-23-LO-590-SS-214-Joh-7-LT