Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
K 3(8) Rickard Björkman 50.15 (Lina Larsson 40.55)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  798  5.51-3  7.3      798  5.51-3  7.3   +LL 3  5.21 6.7 SS 
 2 33  602  7.59-7  13.3 1.10  1,400 13.50-6  9.9       6.15 10.4 LL 
 3 34  259  4.32-5  17.5 0.20  1,659 18.22-4  11.1       3.53 15.0 SS 
 4 35  183  5.27-6  29.8 2.00  1,842 23.49-5  12.9       3.09 17.2 SS 
 5 36  233  5.33-8  23.8 2.50  2,075 29.22-5  14.2       2.31 10.8 SS 
 6 37  355  7.02-3  19.8 1.50  2,430 36.24-4  15.0       4.45 13.4 SS 
 7 47  352  5.48-3  16.5     2,782 42.12-2  15.2       5.10 14.7 US 
 8 48   53  0.36-1  11.3     2,835 42.48-2  15.1       0.36 11.3 RB 
 9 51  256  3.30-3  13.7     3,091 46.18-2  15.0       3.07 12.2 Mar
Mål    265  3.57-7  14.9     3,356 50.15-3  15.0       1.48 6.8 LL 
3,356 50.15-3 15.0 8.10 36.35 10.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Mar-2309-SS-30-RB -7-LL-0-LT-10-Joh-38-LO-26-US 2 Mar-2287-SS-12-LL-27-LT-7-Joh-63-RB -52-LO-145-US 3 Mar-2279-SS-22-LL-126-RB -34-LO-163-US-375-LT-0-Joh 4 Mar-2239-SS-105-LL-157-LO-24-RB -104-US-510-Joh-7-LT 5 Mar-2145-SS-137-LL-258-LO-73-RB -76-US-431-Joh-5-LT 6 Mar-1995-SS-184-LL-421-RB -23-LO-106-US-617-Joh-12-LT 7 Mar-1851-LL-435-RB -33-LO-58-US-552-SS-250-Joh-9-LT 8 Mar-1833-LL-424-RB -52-LO-74-US-545-SS-236-Joh-4-LT 9 Mar-1849-LL-431-RB -203-US-23-LO-590-SS-214-Joh-7-LT