Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H60 15(26) Bo Persson OK Roxen 46.37 (Yngve Johansson Kris 35.06)  starttid: 9.56  
  Alla klasser D18 + D35 + H16 + D40 + H60 81 (133) Öyvind Watterdal OL Tönsberg 31.08
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 77  420  6.12-24 -117 14.8 1.40   420  6.12-24 -117 14.8       2.48 6.7 LJo
 2 81  220  2.06-9 -55  9.5      640  8.18-20 -94 13.0       1.18 5.9 LJo
 3 83  300  3.06-10 -53 10.3      940 11.24-16 -76 12.1       1.58 6.6 KLe
 4 85  470  5.27-19 -92 11.6 0.20  1,410 16.51-14 -73 12.0       3.12 6.8 DBe
 5 116  360  3.17-16 -92  9.1     1,770 20.08-15 -78 11.4       1.56 5.4 FJo
 6 111 1,230 10.57-7 -55  8.9     3,000 31.05-14 -71 10.4   -MWi1  7.26 6.0 VHe
 7 115  280  2.23-22 -116 8.5 0.20  3,280 33.28-14 -72 10.2       1.17 4.6 FJo
 8 118  220  4.35-19 -96 20.8 0.50  3,500 38.03-15 -78 10.9       2.19 10.5 JTi
 9 124  430  4.52-14 -71 11.3 0.20  3,930 42.55-15 -78 10.9       2.50 6.6 JTi
10 100  320  2.58-18 -108 9.3     4,250 45.53-15 -81 10.8       1.41 5.3 VHe
Mål    150  0.44-9 -82  4.9     4,400 46.37-15 -81 10.6       0.28 3.1 JTi
4,400 46.37-15 -81 10.6 3.30 27.13 6.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 DOl-13-OJo-27-MWi-13-BPe 7 8 9 DOl-30-OJo-1-MWi-17-BPe 10