Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 9(23) Anders Larsson Vänersborgs SK 55.18 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.42  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  5.24-9  7.5      720  5.24-9  7.5       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.41-14  9.9 0.20   890  7.05-10  8.0       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  7.50-19 10.3 1.50  1,650 14.55-13  9.0       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  3.10-9  7.2     2,090 18.05-13  8.7       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  5.00-14  8.5 0.40  2,680 23.05-12  8.6       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  2.41-9  7.5     3,040 25.46-10  8.5   +UDa1  2.15 6.3 MPa
 7 136  810  4.50-2  6.0     3,850 30.36-9  7.9   +UDa1  4.39 5.7 TBo
 8 80  640  4.23-6  6.8     4,490 34.59-9  7.8   -UDa1  3.41 5.8 MHa
 9 129  930  8.17-8  8.9 1.00  5,420 43.16-9  8.0   +UDa1  6.24 6.9 MHa
10 112  350  2.53-8  8.2     5,770 46.09-9  8.0   -UDa1  2.22 6.8 TBo
11 115  290  2.07-14  7.3     6,060 48.16-10  8.0       1.44 6.0 MHa
12 120  250  2.10-3  8.7     6,310 50.26-9  8.0       1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.20-7  7.1     6,640 52.46-9  7.9       2.05 6.3 AYn
14 100  360  1.56-6  5.4     7,000 54.42-9  7.8       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.36-2  4.0     7,150 55.18-9  7.7       0.35 3.9 JSt
7,150 55.18-9 7.7 3.50 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 ALa-24-UDa 6 ALa-7-UDa 7 ALa-13-UDa 8 UDa-4-ALa 9 ALa-11-UDa 10 UDa-0-ALa 11 UDa-20-ALa 12 UDa-17-ALa 13 UDa-18-ALa 14 UDa-20-ALa