Vikingaträffen 2002-04-01  Banläggare: Ulf Smedberg
H35 5(23) Ulf Danielsson Åmåls OK 52.02 (Mikael Palgrim Väner 46.30)  starttid: 10.45  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 35  720  5.21-7  7.4 0.40   720  5.21-7  7.4       4.37 6.4 MPa
 2 45  170  1.40-13  9.8 0.30   890  7.01-8  7.9       1.09 6.8 BÖb
 3 50  760  5.32-2  7.3     1,650 12.33-7  7.6       5.17 7.0 TBo
 4 54  440  3.43-15  8.4 1.00  2,090 16.16-7  7.8       2.41 6.1 MPa
 5 60  590  4.13-5  7.1 0.20  2,680 20.29-6  7.6       3.49 6.5 BÖb
 6 63  360  2.24-4  6.7     3,040 22.53-6  7.5   -ALa1  2.15 6.3 MPa
 7 136  810  4.56-3  6.1     3,850 27.49-6  7.2   -ALa1  4.39 5.7 TBo
 8 80  640  4.06-4  6.4 0.20  4,490 31.55-4  7.1   +ALa1  3.41 5.8 MHa
 9 129  930  8.32-9  9.2 2.00  5,420 40.27-5  7.5   -ALa1  6.24 6.9 MHa
10 112  350  2.42-6  7.7 0.20  5,770 43.09-5  7.5   +ALa1  2.22 6.8 TBo
11 115  290  1.47-2  6.1     6,060 44.56-5  7.4       1.44 6.0 MHa
12 120  250  2.13-4  8.9 0.20  6,310 47.09-5  7.5       1.54 7.6 MPa
13 123  330  2.19-5  7.0     6,640 49.28-5  7.4       2.05 6.3 AYn
14 100  360  1.54-5  5.3 0.10  7,000 51.22-5  7.3       1.45 4.9 MPa
Mål    150  0.40-11  4.4     7,150 52.02-5  7.3       0.35 3.9 JSt
7,150 52.02-5 7.3 5.40 44.57 6.3 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 ALa-24-UDa 6 ALa-7-UDa 7 ALa-13-UDa 8 UDa-4-ALa 9 ALa-11-UDa 10 UDa-0-ALa 11 UDa-20-ALa 12 UDa-17-ALa 13 UDa-18-ALa 14 UDa-20-ALa