VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Kort 13(20) Bo Westerberg TSOK 59.15 (Lars Ljungberg 43.44)  starttid: 17.46.35 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  5.19-8  14.4      370  5.19-8  14.4   +BP51  3.48 10.3 Lar
 2 32  370  5.34-7  15.0      740 10.53-6  14.7       3.47 10.2 LS2
 3 33  400 10.42-19 26.7 4.30  1,140 21.35-15 18.9       4.07 10.3 Lar
 4 46  460  6.50-7  14.9     1,600 28.25-11 17.8       4.30 9.8 PA4
 5 60  940 13.48-12 14.7     2,540 42.13-11 16.6       9.33 10.2 MS2
 6 54  620 13.41-15 22.1 2.20  3,160 55.54-14 17.7       7.31 12.1 PA4
Mål    400  3.21-7  8.4     3,560 59.15-13 16.6       2.37 6.5 Gus
3,560 59.15-13 16.6 6.50 35.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BW3-5-BP5-38-AL3-24-JK3 2 EK2-28-BW3-23-JK3-48-PA4-49-AL3-23-BP5 3 4 5 6