VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Kort 2(20) Per-Arne Källén 46.20 (Lars Ljungberg 43.44)  starttid: 17.49.58 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  4.48-5  13.0 0.50   370  4.48-5  13.0       3.48 10.3 Lar
 2 32  370  3.53-2  10.5      740  8.41-3  11.7       3.47 10.2 LS2
 3 33  400  5.16-7  13.2 1.00  1,140 13.57-2  12.2   +JK34  4.07 10.3 Lar
 4 46  460  4.30-1  9.8     1,600 18.27-1  11.5       4.30 9.8 PA4
 5 60  940 17.01-20 18.1 7.10  2,540 35.28-3  14.0   +BP51  9.33 10.2 MS2
 6 54  620  7.31-1  12.1     3,160 42.59-2  13.6   -JK31  7.31 12.1 PA4
Mål    400  3.21-7  8.4     3,560 46.20-2  13.0       2.37 6.5 Gus
3,560 46.20-2 13.0 9.00 35.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 EK2-28-BW3-23-JK3-48-PA4-49-AL3-23-BP5 3 SH2-60-PA4-2-JK3-11-Agn-5-EK2-10-AL3-24-BP5 4 5 EK2-18-SH2-5-Agn-39-AL3-21-PA4-4-BP5 6 JK3-14-PA4