VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Kort 3(20) Johnny Karlsson 48.06 (Lars Ljungberg 43.44)  starttid: 17.47.55 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  5.06-6  13.8 0.30   370  5.06-6  13.8       3.48 10.3 Lar
 2 32  370  4.50-5  13.1      740  9.56-5  13.4       3.47 10.2 LS2
 3 33  400  6.06-11 15.2 1.00  1,140 16.02-3  14.1   -PA44  4.07 10.3 Lar
 4 46  460  5.42-2  12.4     1,600 21.44-3  13.6   +SH22  4.30 9.8 PA4
 5 60  940 11.41-3  12.4     2,540 33.25-2  13.2       9.33 10.2 MS2
 6 54  620 11.23-12 18.4 2.10  3,160 44.48-3  14.2   +PA41  7.31 12.1 PA4
Mål    400  3.18-6  8.2     3,560 48.06-3  13.5       2.37 6.5 Gus
3,560 48.06-3 13.5 3.40 35.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BW3-5-BP5-38-AL3-24-JK3 2 EK2-28-BW3-23-JK3-48-PA4-49-AL3-23-BP5 3 SH2-60-PA4-2-JK3-11-Agn-5-EK2-10-AL3-24-BP5 4 JK3-5-SH2-11-Agn 5 6 JK3-14-PA4