VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Kort 9(20) Bror Palgrim 54.26 (Lars Ljungberg 43.44)  starttid: 17.45.22 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  6.37-17 17.9 2.00   370  6.37-17 17.9   -BW31  3.48 10.3 Lar
 2 32  370  7.52-14 21.3 3.20   740 14.29-13 19.6       3.47 10.2 LS2
 3 33  400  4.56-5  12.3     1,140 19.25-8  17.0       4.07 10.3 Lar
 4 46  460  7.50-12 17.0 2.30  1,600 27.15-9  17.0       4.30 9.8 PA4
 5 60  940 12.53-8  13.7 1.30  2,540 40.08-9  15.8   -PA41  9.33 10.2 MS2
 6 54  620  9.50-4  15.9     3,160 49.58-8  15.8   -AL31  7.31 12.1 PA4
Mål    400  4.28-19 11.2     3,560 54.26-9  15.3       2.37 6.5 Gus
3,560 54.26-9 15.3 9.20 35.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BW3-5-BP5-38-AL3-24-JK3 2 EK2-28-BW3-23-JK3-48-PA4-49-AL3-23-BP5 3 SH2-60-PA4-2-JK3-11-Agn-5-EK2-10-AL3-24-BP5 4 AL3-20-EK2-18-BP5 5 EK2-18-SH2-5-Agn-39-AL3-21-PA4-4-BP5 6 AL3-13-BP5