VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Kort 4(20) Lars Sandgren 50.31 (Lars Ljungberg 43.44)  starttid: 18.28.07 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  4.09-3  11.2      370  4.09-3  11.2   -GH 1  3.48 10.3 Lar
 2 32  370  3.47-1  10.2      740  7.56-1  10.7   +GH 1  3.47 10.2 LS2
 3 33  400  9.56-18 24.8 5.30  1,140 17.52-5  15.7   -GH 1  4.07 10.3 Lar
 4 46  460  8.17-15 18.0 3.30  1,600 26.09-6  16.3   +GH 1  4.30 9.8 PA4
 5 60  940 12.27-6  13.2 2.20  2,540 38.36-7  15.2   -GH 1  9.33 10.2 MS2
 6 54  620  8.01-2  12.9     3,160 46.37-4  14.8   +GH 1  7.31 12.1 PA4
Mål    400  3.54-14  9.8     3,560 50.31-4  14.2   -GH 1  2.37 6.5 Gus
3,560 50.31-4 14.2 11.20 35.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GH -14-LS2 2 LS2-12-GH 3 GH -10-LS2 4 LS2-15-GH 5 GH -12-LS2 6 LS2-8-GH