VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Kort 5(20) Gunilla Hogedal 50.37 (Lars Ljungberg 43.44)  starttid: 18.27.55 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  4.07-2  11.1      370  4.07-2  11.1   +LS21  3.48 10.3 Lar
 2 32  370  4.13-3  11.4      740  8.20-2  11.3   -LS21  3.47 10.2 LS2
 3 33  400  9.34-17 23.9 5.00  1,140 17.54-6  15.7   +LS21  4.07 10.3 Lar
 4 46  460  8.42-16 18.9 3.40  1,600 26.36-7  16.6   -LS21  4.30 9.8 PA4
 5 60  940 12.00-5  12.8 1.20  2,540 38.36-7  15.2   +LS21  9.33 10.2 MS2
 6 54  620  8.21-3  13.5     3,160 46.57-5  14.9   -LS21  7.31 12.1 PA4
Mål    400  3.40-9  9.2     3,560 50.37-5  14.2   +LS21  2.37 6.5 Gus
3,560 50.37-5 14.2 10.00 35.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GH -14-LS2 2 LS2-12-GH 3 GH -10-LS2 4 LS2-15-GH 5 GH -12-LS2 6 LS2-8-GH