VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Kort 8(20) Mats Söderström 54.15 (Lars Ljungberg 43.44)  starttid: 18.06.58 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370 10.49-20 29.2 6.50   370 10.49-20 29.2       3.48 10.3 Lar
 2 32  370  4.46-4  12.9 0.50   740 15.35-15 21.1       3.47 10.2 LS2
 3 33  400  4.19-2  10.8     1,140 19.54-9  17.5       4.07 10.3 Lar
 4 46  460  6.59-8  15.2 2.20  1,600 26.53-8  16.8       4.30 9.8 PA4
 5 60  940  9.33-1  10.2     2,540 36.26-4  14.3       9.33 10.2 MS2
 6 54  620 15.01-17 24.2 7.10  3,160 51.27-9  16.3   -EA41  7.31 12.1 PA4
Mål    400  2.48-2  7.0     3,560 54.15-8  15.2       2.37 6.5 Gus
3,560 54.15-8 15.2 17.10 35.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 KH3-51-LW2-22-LW3-26-MS2 6 EA4-9-MS2