VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Kort 10(20) Lisa Wassén 56.43 (Lars Ljungberg 43.44)  starttid: 17.59.15 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  5.41-12 15.4 0.20   370  5.41-12 15.4   +Gus1  3.48 10.3 Lar
 2 32  370  9.04-15 24.5 3.50   740 14.45-14 19.9       3.47 10.2 LS2
 3 33  400  5.46-9  14.4     1,140 20.31-12 18.0       4.07 10.3 Lar
 4 46  460  8.42-16 18.9 2.20  1,600 29.13-14 18.3       4.30 9.8 PA4
 5 60  940 14.08-14 15.0 0.50  2,540 43.21-14 17.1       9.33 10.2 MS2
 6 54  620 10.27-8  16.9     3,160 53.48-11 17.0       7.31 12.1 PA4
Mål    400  2.55-3  7.3     3,560 56.43-10 15.9       2.37 6.5 Gus
3,560 56.43-10 15.9 7.20 35.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LW2-0-Gus 2 LW2-28-LW3-13-KH3-37-Gus 3 LW2-48-LW3-11-KH3 4 KH3-38-LW2-59-LW3 5 KH3-51-LW2-22-LW3-26-MS2 6 LW2-60-KH3