VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Kort 1(20) Lars Ljungberg 43.44 (tvåa Per-Arne Källén 46.20)  starttid: 17.42.33 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  3.48-1  10.3      370  3.48-1  10.3       3.48 10.3 Lar
 2 32  370  5.13-6  14.1 1.20   740  9.01-4  12.2   +Agn1  3.47 10.2 LS2
 3 33  400  4.07-1  10.3     1,140 13.08-1  11.5       4.07 10.3 Lar
 4 46  460  6.15-5  13.6 1.40  1,600 19.23-2  12.1   -GJ31  4.30 9.8 PA4
 5 60  940 11.00-2  11.7 1.10  2,540 30.23-1  12.0       9.33 10.2 MS2
 6 54  620 10.20-7  16.7 2.40  3,160 40.43-1  12.9       7.31 12.1 PA4
Mål    400  3.01-4  7.5     3,560 43.44-1  12.3       2.37 6.5 Gus
3,560 43.44-1 12.3 6.50 35.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Agn-48-Lar 2 Lar-10-Agn 3 4 GJ3-2-Lar 5 6