VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Kort 14(20) Gunnar Johansson Gipen 59.36 (Lars Ljungberg 43.44)  starttid: 17.33.15 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  5.57-14 16.1 0.40   370  5.57-14 16.1       3.48 10.3 Lar
 2 32  370  9.51-16 26.6 4.30   740 15.48-16 21.4       3.47 10.2 LS2
 3 33  400  5.11-6  13.0     1,140 20.59-13 18.4       4.07 10.3 Lar
 4 46  460  7.40-11 16.7 1.20  1,600 28.39-13 17.9   +Lar1  4.30 9.8 PA4
 5 60  940 16.13-19 17.3 2.50  2,540 44.52-16 17.7       9.33 10.2 MS2
 6 54  620 10.29-9  16.9     3,160 55.21-12 17.5       7.31 12.1 PA4
Mål    400  4.15-17 10.6     3,560 59.36-14 16.7       2.37 6.5 Gus
3,560 59.36-14 16.7 9.20 35.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 GJ3-2-Lar 5 6