VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Kort 12(20) Emmeli Anderssson 58.54 (Lars Ljungberg 43.44)  starttid: 18.02.39 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  5.57-14 16.1 0.50   370  5.57-14 16.1       3.48 10.3 Lar
 2 32  370 10.59-18 29.7 5.50   740 16.56-17 22.9       3.47 10.2 LS2
 3 33  400  4.44-3  11.8     1,140 21.40-16 19.0       4.07 10.3 Lar
 4 46  460  8.05-13 17.6 2.00  1,600 29.45-15 18.6       4.30 9.8 PA4
 5 60  940 15.38-18 16.6 2.40  2,540 45.23-17 17.9   +Gus1  9.33 10.2 MS2
 6 54  620 10.14-6  16.5     3,160 55.37-13 17.6   +MS21  7.31 12.1 PA4
Mål    400  3.17-5  8.2     3,560 58.54-12 16.5       2.37 6.5 Gus
3,560 58.54-12 16.5 11.20 35.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 EA4-26-Gus 5 EA4-15-Gus 6 EA4-9-MS2