VäneRyr Trollhättan 2010-07-20  Banläggare: Per Ivarsson
Kort 6(20) Anneli Lindkvist 52.05 (Lars Ljungberg 43.44)  starttid: 17.47.23 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  370  5.14-7  14.1      370  5.14-7  14.1       3.48 10.3 Lar
 2 32  370  6.51-10 18.5 1.50   740 12.05-7  16.3       3.47 10.2 LS2
 3 33  400  4.55-4  12.3     1,140 17.00-4  14.9   -PA44  4.07 10.3 Lar
 4 46  460  7.36-10 16.5 1.40  1,600 24.36-5  15.4       4.30 9.8 PA4
 5 60  940 13.06-9  13.9 0.20  2,540 37.42-5  14.8       9.33 10.2 MS2
 6 54  620 10.02-5  16.2     3,160 47.44-6  15.1   +BP51  7.31 12.1 PA4
Mål    400  4.21-18 10.9     3,560 52.05-6  14.6       2.37 6.5 Gus
3,560 52.05-6 14.6 3.50 35.53 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BW3-5-BP5-38-AL3-24-JK3 2 EK2-28-BW3-23-JK3-48-PA4-49-AL3-23-BP5 3 SH2-60-PA4-2-JK3-11-Agn-5-EK2-10-AL3-24-BP5 4 AL3-20-EK2-18-BP5 5 EK2-18-SH2-5-Agn-39-AL3-21-PA4-4-BP5 6 AL3-13-BP5