Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 32(34) Mikael Sjöström Mariestads FK 49.56 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 11.30  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  8.51-34 60.2 6.10   147  8.51-34 60.2       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.36-16 16.2      246 10.27-34 42.5       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  5.58-15 10.3      828 16.25-33 19.8       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  3.17-25 14.0     1,062 19.42-31 18.5       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  4.03-23 14.5     1,342 23.45-30 17.7       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  5.27-34 23.7 1.30  1,572 29.12-33 18.6   -MAn1  1.35 6.9 OGu
 7 61  462  7.08-30 15.4     2,034 36.20-32 17.9       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  7.53-29 14.1     2,592 44.13-31 17.1       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  3.23-29 13.6     2,840 47.36-31 16.8       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.18-22  7.2     3,020 48.54-31 16.2       1.02 5.7 SJa
Mål    234  1.02-32  4.4     3,254 49.56-31 15.3       0.32 2.3 JOl
3,254 49.56-32 15.3 7.40 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 MAn-6-MSj 7 8 9 10