Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 20(34) Mikael Andersson IK Gandvik 37.28 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 11.39  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.18-8  8.8      147  1.18-8  8.8       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  2.22-31 23.9 1.30   246  3.40-22 14.9       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  6.42-23 11.5 0.50   828 10.22-19 12.5       4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.12-9  9.4     1,062 12.34-17 11.8       1.36 6.8 SJa
 5 70  280  4.55-29 17.6 2.00  1,342 17.29-20 13.0       2.08 7.6 GSt
 6 71  230  2.37-21 11.4 0.30  1,572 20.06-18 12.8   +MSj1  1.35 6.9 OGu
 7 61  462  5.45-19 12.4 0.50  2,034 25.51-19 12.7       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  6.21-19 11.4     2,592 32.12-18 12.4       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  3.10-26 12.8 0.40  2,840 35.22-19 12.5       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.30-29  8.3     3,020 36.52-20 12.2       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.36-5  2.6     3,254 37.28-20 11.5       0.32 2.3 JOl
3,254 37.28-20 11.5 6.20 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 MAn-6-MSj 7 8 9 10