Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 23(34) Joakim Millegård Sävedalens AIK 40.18 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.45  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.47-26 12.1      147  1.47-26 12.1       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  1.31-13 15.3      246  3.18-16 13.4       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  8.01-27 13.8      828 11.19-22 13.7   +KNi1  4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.27-18 10.5     1,062 13.46-21 13.0   +KNi1  1.36 6.8 SJa
 5 70  280  3.06-11 11.1     1,342 16.52-17 12.6   -KNi1  2.08 7.6 GSt
 6 71  230  3.54-31 17.0     1,572 20.46-20 13.2       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  6.26-26 13.9     2,034 27.12-21 13.4       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  6.44-21 12.1     2,592 33.56-21 13.1       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  3.47-32 15.3     2,840 37.43-22 13.3       1.48 7.3 SJa
10 54  180  1.34-30  8.7     3,020 39.17-23 13.0       1.02 5.7 SJa
Mål    234  1.01-31  4.3     3,254 40.18-23 12.4       0.32 2.3 JOl
3,254 40.18-23 12.4 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 JMi-7-KNi 4 JMi-1-KNi 5 KNi-14-JMi 6 7 8 9 10