Mullsjö SOK kort 02-08-03  Banläggare: Thomas Sjöholm
H16 12(34) Karl-Johan Nilsson OK Tranan 32.03 (Simon Jakobson Tibro 26.10)  starttid: 10.48  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 37  147  1.15-5  8.5      147  1.15-5  8.5       1.07 7.6 SJa
 2 50   99  2.09-24 21.7 1.20   246  3.24-18 13.8       0.39 6.6 DMu
 3 51  582  5.02-7  8.6      828  8.26-12 10.2   -JMi1  4.18 7.4 JLi
 4 52  234  2.21-17 10.0 0.20  1,062 10.47-10 10.2   -JMi1  1.36 6.8 SJa
 5 70  280  2.51-8  10.2     1,342 13.38-9  10.2   +JMi1  2.08 7.6 GSt
 6 71  230  3.31-30 15.3 1.30  1,572 17.09-11 10.9       1.35 6.9 OGu
 7 61  462  4.25-6  9.6     2,034 21.34-10 10.6       3.32 7.6 SJa
 8 74  558  4.58-7  8.9     2,592 26.32-8  10.2       4.31 8.1 JOl
 9 56  248  2.16-9  9.1     2,840 28.48-6  10.1       1.48 7.3 SJa
10 54  180  2.29-33 13.8 1.10  3,020 31.17-12 10.4       1.02 5.7 SJa
Mål    234  0.46-18  3.3     3,254 32.03-12  9.8       0.32 2.3 JOl
3,254 32.03-12 9.8 4.20 22.48 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 JMi-7-KNi 4 JMi-1-KNi 5 KNi-14-JMi 6 7 8 9 10