Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 31(27) Göran Litzell OK Kullingshof  0.33 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 10.55 
  Alla klasser H55 + D40 1 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  3.33-14 -18 11.4      312  3.33-16 -20 11.4       2.27 7.9 Jon
 2 35  143  4.19-24 -44 30.2 2.20   455  7.52-25 -37 17.3   -IK 1  1.31 10.6 Jon
 3 79  445 15.51-27 -49 35.6 10.40   900 23.43-31 -52 26.4       4.00 9.0 Lar
 4 83   98  1.37-9 -11 16.5      998 25.20-31 -50 25.4       1.08 11.6 PAK
 5 90  325  3.43-13 -16 11.4     1,323 29.03-31 -47 22.0       2.55 9.0 CHA
 6 102  284  4.11-21 -30 14.7 1.00  1,607 33.14-31 -47 20.7   -IK 1  2.30 8.8 PAK
 7 103  208  2.14-17 -24 10.7     1,815 35.28-31 -45 19.5       1.31 7.3 MK2
 8 94  406  6.22-25 -43 15.7 1.40  2,221 41.50-31 -45 18.8       3.00 7.4 PAK
 9 93  143  1.47-16 -23 12.5     2,364 43.37-30 -44 18.5       1.09 8.0 PAK
10 70  163  2.27-16 -29 15.0 0.40  2,527 46.04-28 -42 18.2       1.25 8.7 HO 
11 67  126  3.30-24 -43 27.8 1.40  2,653 49.34-30 -44 18.7       1.23 11.0 LG2
12 63  103  7.15-27 -49 70.4 6.00  2,756 56.49-31 -49 20.6       0.59 9.5 Lar
13 62   71  2.06-25 -47 29.6 1.10  2,827 58.55-31 -49 20.8       0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.56-26 -46  9.5     2,925 59.51-31 -49 20.5       0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.42-27 -44  6.1     3,040 60.33-31 -49 19.9       0.25 3.6 DK 
3,040 0.33-31 -1 0.2 25.10 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 IK -5-GL2 3 4 5 6 IK -2-GL2 7 IK -29-GL2 8 9 10 11 12 13 14