Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 29(27) Ulf Kristensson Halmstads OK 55.17 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 10.51 
  Alla klasser H55 + D40 48 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  5.39-25 -38 18.1      312  5.39-29 -42 18.1       2.27 7.9 Jon
 2 35  143  3.40-20 -38 25.6 1.10   455  9.19-27 -41 20.5       1.31 10.6 Jon
 3 79  445  9.46-25 -42 21.9 3.10   900 19.05-30 -44 21.2   -RG 1  4.00 9.0 Lar
 4 83   98  4.07-21 -40 42.0 2.20   998 23.12-30 -47 23.2       1.08 11.6 PAK
 5 90  325  4.45-24 -37 14.6     1,323 27.57-30 -45 21.1       2.55 9.0 CHA
 6 102  284  3.55-18 -26 13.8     1,607 31.52-30 -41 19.8       2.30 8.8 PAK
 7 103  208  2.56-25 -37 14.1     1,815 34.48-30 -42 19.2       1.31 7.3 MK2
 8 94  406  6.53-26 -45 17.0     2,221 41.41-30 -44 18.8       3.00 7.4 PAK
 9 93  143  2.27-27 -43 17.1     2,364 44.08-31 -45 18.7       1.09 8.0 PAK
10 70  163  2.31-18 -31 15.4     2,527 46.39-29 -43 18.5       1.25 8.7 HO 
11 67  126  2.16-17 -27 18.0     2,653 48.55-28 -41 18.4       1.23 11.0 LG2
12 63  103  3.19-24 -45 32.2 1.40  2,756 52.14-29 -43 19.0       0.59 9.5 Lar
13 62   71  1.37-23 -41 22.8 0.30  2,827 53.51-29 -43 19.0       0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.56-26 -46  9.5     2,925 54.47-29 -43 18.7       0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.30-12 -14  4.3     3,040 55.17-29 -43 18.2       0.25 3.6 DK 
3,040 55.17-29 -48 18.2 8.50 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 RG -6-UK 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14