Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 26(27) Hans Carlsson IFK Göteborg 50.26 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 10.01 
  Alla klasser H55 + D40 42 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  2.56-8 -9  9.4      312  2.56-9 -10  9.4       2.27 7.9 Jon
 2 35  143  2.13-14 -19 15.5      455  5.09-9 -10 11.3   +1  1.31 10.6 Jon
 3 79  445  6.11-18 -21 13.9 0.50   900 11.20-9 -10 12.6       4.00 9.0 Lar
 4 83   98  1.54-13 -20 19.4 0.20   998 13.14-9 -13 13.3   +1  1.08 11.6 PAK
 5 90  325  3.42-12 -15 11.4     1,323 16.56-9 -13 12.8       2.55 9.0 CHA
 6 102  284  2.52-10 -11 10.1     1,607 19.48-8 -11 12.3       2.30 8.8 PAK
 7 103  208 14.53-27 -49 71.6 13.10  1,815 34.41-29 -41 19.1       1.31 7.3 MK2
 8 94  406  3.25-4 -4  8.4     2,221 38.06-28 -39 17.2       3.00 7.4 PAK
 9 93  143  1.34-8 -10 11.0 0.20  2,364 39.40-27 -36 16.8       1.09 8.0 PAK
10 70  163  3.51-25 -46 23.6 2.00  2,527 43.31-27 -39 17.2       1.25 8.7 HO 
11 67  126  3.37-25 -45 28.7 1.50  2,653 47.08-27 -39 17.8       1.23 11.0 LG2
12 63  103  1.17-15 -18 12.5     2,756 48.25-27 -39 17.6       0.59 9.5 Lar
13 62   71  0.56-10 -14 13.1     2,827 49.21-26 -38 17.5       0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.36-3 -3  6.1     2,925 49.57-26 -38 17.1       0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.29-7 -9  4.2     3,040 50.26-26 -37 16.6       0.25 3.6 DK 
3,040 50.26-26 -42 16.6 18.30 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 HC -4- 3 -18-HC 4 HC -9- 5 HC -28- 6 7 8 9 10 11 12 13 14