Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 20(27) Per Knubbe OK Mark 44.04 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 10.05 
  Alla klasser H55 + D40 32 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  4.17-23 -33 13.7 1.20   312  4.17-27 -37 13.7       2.27 7.9 Jon
 2 35  143  2.25-17 -25 16.9 0.40   455  6.42-21 -28 14.7       1.31 10.6 Jon
 3 79  445  5.49-11 -14 13.1 1.00   900 12.31-18 -22 13.9       4.00 9.0 Lar
 4 83   98  2.47-17 -34 28.4 1.30   998 15.18-16 -21 15.3       1.08 11.6 PAK
 5 90  325  3.44-14 -17 11.5     1,323 19.02-15 -20 14.4       2.55 9.0 CHA
 6 102  284  3.04-12 -14 10.8     1,607 22.06-14 -19 13.8       2.30 8.8 PAK
 7 103  208  1.50-8 -9  8.8     1,815 23.56-13 -18 13.2       1.31 7.3 MK2
 8 94  406  3.26-5 -6  8.5     2,221 27.22-14 -18 12.3       3.00 7.4 PAK
 9 93  143  1.43-13 -19 12.0 0.20  2,364 29.05-14 -18 12.3       1.09 8.0 PAK
10 70  163  1.45-6 -6  10.7     2,527 30.50-13 -17 12.2       1.25 8.7 HO 
11 67  126  9.55-27 -49 78.7 8.20  2,653 40.45-21 -28 15.4       1.23 11.0 LG2
12 63  103  1.11-10 -13 11.5     2,756 41.56-20 -27 15.2       0.59 9.5 Lar
13 62   71  0.58-11 -16 13.6 0.10  2,827 42.54-20 -27 15.2       0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.42-17 -20  7.1     2,925 43.36-20 -27 14.9       0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.28-6 -6  4.1     3,040 44.04-20 -27 14.5       0.25 3.6 DK 
3,040 44.04-20 -32 14.5 13.20 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14