Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 16(27) Berget Öjvind Sarpsborgs OL 39.18 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 
  Alla klasser H55 + D40 26 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  3.52     12.4      312  3.52-24 -32 12.4       2.27 7.9 Jon
 2 35  143  5.57     41.6      455  9.49-29 -44 21.6       1.31 10.6 Jon
 3 79  445  5.36     12.6      900 15.25-24 -34 17.1       4.00 9.0 Lar
 4 83   98  1.46     18.0 0.10   998 17.11-20 -29 17.2       1.08 11.6 PAK
 5 90  325  3.56     12.1     1,323 21.07-20 -27 16.0       2.55 9.0 CHA
 6 102  284  3.34     12.6     1,607 24.41-20 -26 15.4       2.30 8.8 PAK
 7 103  208  2.13     10.7     1,815 26.54-19 -25 14.8       1.31 7.3 MK2
 8 94  406  3.31-8 -9  8.7     2,221 30.25-17 -23 13.7       3.00 7.4 PAK
 9 93  143  1.22     9.6     2,364 31.47-17 -22 13.4       1.09 8.0 PAK
10 70  163  1.55     11.8     2,527 33.42-17 -22 13.3       1.25 8.7 HO 
11 67  126  2.00     15.9     2,653 35.42-16 -21 13.5       1.23 11.0 LG2
12 63  103  1.15     12.1     2,756 36.57-15 -20 13.4       0.59 9.5 Lar
13 62   71  1.01     14.3     2,827 37.58-16 -21 13.4       0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.46     7.8     2,925 38.44-16 -21 13.2       0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.34-23 -32  4.9     3,040 39.18-16 -21 12.9       0.25 3.6 DK 
3,040 39.18-16 -26 12.9 0.10 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14