Vikingaträffen må 2005-03-28 13: 24
H55 7(27) Sten Olsson OK Klyftamo 34.11 (Göran Litzell OK Ku 0.33)  starttid: 10.41 
  Alla klasser H55 + D40 14 (49) 
  kod längd tid-plak-plab min/km bom    a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 32  312  2.45-5 -5  8.8      312  2.45-6 -6  8.8       2.27 7.9 Jon
 2 35  143  3.51-22 -40 26.9 1.50   455  6.36-20 -27 14.5       1.31 10.6 Jon
 3 79  445  5.14-6 -6  11.8      900 11.50-16 -20 13.1       4.00 9.0 Lar
 4 83   98  1.36-8 -10 16.3 0.10   998 13.26-10 -14 13.5       1.08 11.6 PAK
 5 90  325  3.35-10 -13 11.0     1,323 17.01-10 -14 12.9       2.55 9.0 CHA
 6 102  284  3.28-15 -21 12.2     1,607 20.29-11 -15 12.7       2.30 8.8 PAK
 7 103  208  1.43-5 -5  8.3     1,815 22.12-9 -12 12.2       1.31 7.3 MK2
 8 94  406  3.40-11 -13  9.0 0.20  2,221 25.52-8 -11 11.6       3.00 7.4 PAK
 9 93  143  1.37-10 -12 11.3 0.20  2,364 27.29-8 -11 11.6       1.09 8.0 PAK
10 70  163  1.42-3 -3  10.4     2,527 29.11-8 -10 11.5       1.25 8.7 HO 
11 67  126  1.33-8 -9  12.3     2,653 30.44-8 -10 11.6       1.23 11.0 LG2
12 63  103  1.13-11 -14 11.8     2,756 31.57-8 -10 11.6       0.59 9.5 Lar
13 62   71  1.09-15 -25 16.2 0.10  2,827 33.06-7 -9  11.7       0.42 9.9 LG2
14 100   98  0.38-10 -10  6.5     2,925 33.44-8 -10 11.5       0.33 5.6 DK 
Mål    115  0.27-3 -3  3.9     3,040 34.11-7 -9  11.2       0.25 3.6 DK 
3,040 34.11-7 -14 11.2 2.50 25.38 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 SO2-20-SO 8 9 10 11 12 13 14