Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
L Utg(23) Daniel Larsson (Tommy Andersson 60.03)  starttid: 17.46.32 Utg:48,50.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  4.19-3  6.0      720  4.19-3  6.0   -SS 1  4.04 5.6 DN 
 2 32  300  1.39-2  5.5     1,020  5.58-3  5.8   -TG 1  1.34 5.2 Tom
 3 33  590  5.32-8  9.4     1,610 11.30-5  7.1       4.35 7.8 JG2
 4 34  470  4.55-12 10.5     2,080 16.25-5  7.9       3.36 7.7 JG2
 5 35  720  7.45-13 10.8 0.50  2,800 24.10-4  8.6       5.04 7.0 Tom
 6 36  480  3.15-3  6.8 0.20  3,280 27.25-4  8.4       2.43 5.7 Tom
 7 42  370  4.21-6  11.8     3,650 31.46-4  8.7       3.00 8.1 Tom
 8 43  150  3.23-11 22.6 1.10  3,800 35.09-5  9.3       1.42 11.3 Tom
 9 44  370  3.55-8  10.6     4,170 39.04-5  9.4       2.57 8.0 DN 
10 46  210  1.53-9  9.0 0.20  4,380 40.57-5  9.3       1.23 6.6 Tom
11 47  420             4,800               6.09 14.6 DA 
12 48  660             5,460               6.43 10.2 DA 
13 49  560             6,020               4.28 8.0 JG2
14 50  170             6,190               1.31 8.9 Tom
15 54  480             6,670               3.08 6.5 Tom
16 61  230             6,900               1.34 6.8 Tom
17 62  580             7,480               4.10 7.2 Tom
Mål    230 27.07-22 117.     7,710               1.05 4.7 DN 
7,710 68.04-16 8.8 2.40 59.26 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TG -28-SS-11-DL 2 TG -1-DL -28-SS 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17