Vårhaga Sjölandasjön 2005-07-05  Banläggare: Karl-Erik+Håkan+Johan
L 8(23) Lasse Hogedal 90.01 (Tommy Andersson 60.03)  starttid: 18.32.52 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  720  5.09-8  7.2      720  5.09-8  7.2   +GH 1  4.04 5.6 DN 
 2 32  300  2.13-14  7.4     1,020  7.22-9  7.2       1.34 5.2 Tom
 3 33  590  8.14-17 14.0 2.10  1,610 15.36-13  9.7       4.35 7.8 JG2
 4 34  470  7.27-19 15.9 2.40  2,080 23.03-15 11.1       3.36 7.7 JG2
 5 35  720  6.44-9  9.4     2,800 29.47-14 10.6       5.04 7.0 Tom
 6 36  480  3.45-10  7.8 0.20  3,280 33.32-14 10.2       2.43 5.7 Tom
 7 42  370  5.26-9  14.7     3,650 38.58-11 10.7       3.00 8.1 Tom
 8 43  150  5.24-16 36.0 1.50  3,800 44.22-12 11.7       1.42 11.3 Tom
 9 44  370  4.35-12 12.4     4,170 48.57-11 11.7       2.57 8.0 DN 
10 46  210  1.53-9  9.0 0.10  4,380 50.50-11 11.6       1.23 6.6 Tom
11 47  420             4,800               6.09 14.6 DA 
12 48  660 14.14-8  21.6     5,460 65.04-7  11.9       6.43 10.2 DA 
13 49  560  8.49-8  15.7     6,020 73.53-6  12.3       4.28 8.0 JG2
14 50  170  2.22-6  13.9     6,190 76.15-8  12.3       1.31 8.9 Tom
15 54  480  3.55-4  8.2     6,670 80.10-8  12.0       3.08 6.5 Tom
16 61  230  2.41-9  11.7 0.40  6,900 82.51-8  12.0       1.34 6.8 Tom
17 62  580  5.44-6  9.9     7,480 88.35-8  11.8       4.10 7.2 Tom
Mål    230  1.26-6  6.2     7,710 90.01-8  11.7       1.05 4.7 DN 
7,710 90.01-8 11.7 7.50 59.26 7.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 LH -10-GH 2 LH -18-GH 3 GH -72-LH 4 GH -76-LH 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17