SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
K 5(6) Birgitta Stenström 60.59 (Lina Larsson 40.23)  starttid: 17.41.14 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 50  254  3.07-4  12.3      254  3.07-4  12.3       2.13 8.7 Lin
 2 47  346  6.12-6  17.9 2.10   600  9.19-5  15.5   -Lin1  2.54 8.4 Lin
 3 38  316  3.23-2  10.7      916 12.42-4  13.9       3.06 9.8 Lin
 4 44  398  5.22-2  13.5     1,314 18.04-4  13.7       3.55 9.8 Lin
 5 39  689  9.11-4  13.3     2,003 27.15-4  13.6       6.41 9.7 Lin
 6 41  455 10.06-6  22.2 3.30  2,458 37.21-4  15.2   -MT 2  4.47 10.5 Lin
 7 42  879 17.26-2  19.8 1.00  3,337 54.47-4  16.4       11.59 13.6 Lin
 8 43  338  4.53-3  14.4 1.20  3,675 59.40-5  16.2       2.39 7.8 BS2
Mål    181  1.19-6  7.3     3,856 60.59-5  15.8       0.52 4.8 Lin
3,856 60.59-5 15.8 8.00 39.06 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 Lin-11-Bir-56-KB 3 Lin-28-Bir 4 5 Bir-52-KB 6 MT -8-KB-12-Bir 7 Bir-22-MT 8 Bir-60-MT