SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
K 3(6) Matilda Toren 56.19 (Lina Larsson 40.23)  starttid: 17.46.43 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 50  254  3.01-2  11.9      254  3.01-2  11.9       2.13 8.7 Lin
 2 47  346  4.08-3  11.9 0.20   600  7.09-3  11.9       2.54 8.4 Lin
 3 38  316  4.21-3  13.8 0.20   916 11.30-3  12.6       3.06 9.8 Lin
 4 44  398  5.45-4  14.4 0.40  1,314 17.15-3  13.1       3.55 9.8 Lin
 5 39  689  8.02-3  11.7     2,003 25.17-3  12.6       6.41 9.7 Lin
 6 41  455  6.15-2  13.7     2,458 31.32-2  12.8   +KB 2  4.47 10.5 Lin
 7 42  879 18.08-3  20.6 2.30  3,337 49.40-2  14.9       11.59 13.6 Lin
 8 43  338  5.31-5  16.3 2.00  3,675 55.11-3  15.0       2.39 7.8 BS2
Mål    181  1.08-4  6.3     3,856 56.19-3  14.6       0.52 4.8 Lin
3,856 56.19-3 14.6 5.50 39.06 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 MT -8-KB-12-Bir 7 Bir-22-MT 8 Bir-60-MT