SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
K 1(6) Lina Larsson 40.23 (tvåa Britta Sahlin 43.00)  starttid: 17.45.15 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 50  254  2.13-1  8.7      254  2.13-1  8.7   +KB 1  2.13 8.7 Lin
 2 47  346  2.54-1  8.4      600  5.07-1  8.5   +Bir1  2.54 8.4 Lin
 3 38  316  3.06-1  9.8      916  8.13-1  9.0       3.06 9.8 Lin
 4 44  398  3.55-1  9.8     1,314 12.08-1  9.2       3.55 9.8 Lin
 5 39  689  6.41-1  9.7     2,003 18.49-1  9.4       6.41 9.7 Lin
 6 41  455  4.47-1  10.5     2,458 23.36-1  9.6       4.47 10.5 Lin
 7 42  879 11.59-1  13.6     3,337 35.35-1  10.7       11.59 13.6 Lin
 8 43  338  3.56-2  11.6 1.10  3,675 39.31-2  10.8       2.39 7.8 BS2
Mål    181  0.52-1  4.8     3,856 40.23-1  10.5       0.52 4.8 Lin
3,856 40.23-1 10.5 1.10 39.06 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Lin-8-KB 2 Lin-11-Bir-56-KB 3 Lin-28-Bir 4 5 6 7 8