SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
K 4(6) Kristin Back 60.11 (Lina Larsson 40.23)  starttid: 17.44.31 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 50  254  3.05-3  12.1 0.30   254  3.05-3  12.1   -Lin1  2.13 8.7 Lin
 2 47  346  3.53-2  11.2      600  6.58-2  11.6       2.54 8.4 Lin
 3 38  316  4.30-4  14.2 0.50   916 11.28-2  12.5       3.06 9.8 Lin
 4 44  398  5.23-3  13.5 0.40  1,314 16.51-2  12.8       3.55 9.8 Lin
 5 39  689  7.59-2  11.6     2,003 24.50-2  12.4       6.41 9.7 Lin
 6 41  455  9.02-5  19.9 3.20  2,458 33.52-3  13.8   -MT 2  4.47 10.5 Lin
 7 42  879 20.07-4  22.9 5.50  3,337 53.59-3  16.2       11.59 13.6 Lin
 8 43  338  5.00-4  14.8 1.50  3,675 58.59-4  16.0       2.39 7.8 BS2
Mål    181  1.12-5  6.6     3,856 60.11-4  15.6       0.52 4.8 Lin
3,856 60.11-4 15.6 13.00 39.06 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Lin-8-KB 2 Lin-11-Bir-56-KB 3 4 5 Bir-52-KB 6 MT -8-KB -12-Bir 7 8