SAKO Slätterna 2005-04-05  Banläggare: Göran Nord
K 2(6) Britta Sahlin 43.00 (Lina Larsson 40.23)  starttid: 17.49.49 
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 50  254              254               2.13 8.7 Lin
 2 47  346              600               2.54 8.4 Lin
 3 38  316              916               3.06 9.8 Lin
 4 44  398             1,314               3.55 9.8 Lin
 5 39  689             2,003               6.41 9.7 Lin
 6 41  455             2,458               4.47 10.5 Lin
 7 42  879             3,337               11.59 13.6 Lin
 8 43  338  2.39-1  7.8     3,675  2.39-1  0.7       2.39 7.8 BS2
Mål    181 40.21-7  222.     3,856 43.00-2  11.2       0.52 4.8 Lin
3,856 43.00-2 11.2 39.06 10.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8