Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
L Utg(6) Robert Enbom (Tommy Andersson 67.00)  starttid: 18.15  Utg:41,42.. saknas
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  798  4.23-2  5.5      798  4.23-2  5.5   -TA 5  4.13 5.3 TA 
 2 33  602  5.32-6  9.2     1,400  9.55-6  7.1       3.50 6.4 TA 
 3 34  259  2.59-2  11.5     1,659 12.54-6  7.8       2.42 10.4 TA 
 4 35  183  2.02-5  11.1     1,842 14.56-6  8.1       1.37 8.8 AC 
 5 36  233  1.52-1  8.0     2,075 16.48-5  8.1   +TA 1  1.52 8.0 JS 
 6 37  355  4.01-1  11.3     2,430 20.49-2  8.6   +AC 3  4.01 11.3 RE 
 7 38  263  3.24-6  12.9 0.50  2,693 24.13-3  9.0   -AC 4  2.21 8.9 TA 
 8 39  245  2.35-2  10.5     2,938 26.48-3  9.1   -AC 3  2.34 10.5 DL 
 9 40  201  2.50-3  14.1 0.30  3,139 29.38-2  9.4   +AC 4  2.07 10.5 JH 
10 41  531             3,670               2.53 5.4 TA 
11 42  254             3,924               3.24 13.4 TA 
12 43  117             4,041               0.42 6.0 TA 
13 44  423             4,464               3.27 8.2 TA 
14 46  704             5,168               6.12 8.8 TA 
15 47  365             5,533               3.11 8.7 JS 
16 48   53             5,586               0.35 11.0 DL 
17 49  628             6,214               4.18 6.8 TA 
18 50  515             6,729               4.31 8.8 JH 
19 51  362             7,091               2.53 8.0 TA 
Mål    265 18.30-6  69.8     7,356               1.10 4.4 TA 
7,356 48.08-6 6.5 1.20 58.33 8.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TA -10-RE -1-JH-3-AC-1-JS-7-DL 2 TA -49-JH-2-JS-1-AC-9-DL-51-RE 3 TA -69-JH-7-AC-3-DL-5-JS-45-RE 4 AC -6-JH-3-JS-8-DL-32-TA-29-RE 5 JS -2-AC-6-JH-7-DL-54-RE -7-TA 6 JH -37-RE -12-AC-8-JS-4-DL-58-TA 7 JH -79-AC-7-RE -4-JS-3-DL-12-TA 8 JH -70-AC-6-RE -4-JS-2-DL-29-TA 9 JH -119-RE -7-AC-0-JS-2-DL-6-TA 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19