Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
L 2(6) Jonas Hogedal 67.06 (Tommy Andersson 67.00)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  798  4.24-3  5.5      798  4.24-3  5.5   -TA 5  4.13 5.3 TA 
 2 33  602  4.28-3  7.4     1,400  8.52-2  6.3   +JS 3  3.50 6.4 TA 
 3 34  259  3.02-4  11.7 0.20  1,659 11.54-2  7.2   +AC 3  2.42 10.4 TA 
 4 35  183  1.50-3  10.0 0.10  1,842 13.44-2  7.5   -AC 3  1.37 8.8 AC 
 5 36  233  2.03-4  8.8     2,075 15.47-3  7.6   -JS 3  1.52 8.0 JS 
 6 37  355  4.25-2  12.4 0.20  2,430 20.12-1  8.3       4.01 11.3 RE 
 7 38  263  2.35-2  9.8     2,693 22.47-1  8.5       2.21 8.9 TA 
 8 39  245  2.45-5  11.2     2,938 25.32-1  8.7       2.34 10.5 DL 
 9 40  201  2.07-1  10.5     3,139 27.39-1  8.8       2.07 10.5 JH 
10 41  531  3.43-5  7.0 0.20  3,670 31.22-1  8.5       2.53 5.4 TA 
11 42  254  4.24-4  17.3 0.50  3,924 35.46-1  9.1       3.24 13.4 TA 
12 43  117  0.55-5  7.8 0.10  4,041 36.41-1  9.1   +TA 1  0.42 6.0 TA 
13 44  423  5.25-5  12.8 1.50  4,464 42.06-2  9.4   +DL 1  3.27 8.2 TA 
14 46  704  7.11-4  10.2 0.50  5,168 49.17-2  9.5   +AC 3  6.12 8.8 TA 
15 47  365  3.22-3  9.2     5,533 52.39-3  9.5   -TA 3  3.11 8.7 JS 
16 48   53  0.42-4  13.2 0.10  5,586 53.21-3  9.6   -TA 4  0.35 11.0 DL 
17 49  628  4.51-2  7.7     6,214 58.12-2  9.4   +AC 2  4.18 6.8 TA 
18 50  515  4.31-1  8.8     6,729 62.43-1  9.3   +JS 3  4.31 8.8 JH 
19 51  362  3.11-4  8.8     7,091 65.54-2  9.3   -TA 3  2.53 8.0 TA 
Mål    265  1.12-2  4.5     7,356 67.06-2  9.1   -TA 3  1.10 4.4 TA 
7,356 67.06-2 9.1 5.00 58.33 8.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TA -10-RE-1-JH -3-AC-1-JS-7-DL 2 TA -49-JH -2-JS-1-AC-9-DL-51-RE 3 TA -69-JH -7-AC-3-DL-5-JS-45-RE 4 AC -6-JH -3-JS-8-DL-32-TA-29-RE 5 JS -2-AC-6-JH -7-DL-54-RE-7-TA 6 JH -37-RE-12-AC-8-JS-4-DL-58-TA 7 JH -79-AC-7-RE-4-JS-3-DL-12-TA 8 JH -70-AC-6-RE-4-JS-2-DL-29-TA 9 JH -119-RE-7-AC-0-JS-2-DL-6-TA 10 JH -84-TA-6-AC-16-JS-6-DL 11 JH -24-TA-23-AC-39-JS-33-DL 12 JH -11-TA-29-AC-45-JS-30-DL 13 TA -107-JH -7-DL-25-AC-1-JS 14 TA -166-JH -9-AC-2-JS-10-DL 15 TA -8-AC-2-JH -0-JS -22-DL 16 TA -8-AC-7-JH -1-JS-14-DL 17 TA -48-JH -3-AC-0-JS-50-DL 18 JH -13-JS-1-TA-4-AC-227-DL 19 TA -4-JH -6-AC-2-JS-272-DL