Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
L 3(6) Jesper Stenström 67.17 (Tommy Andersson 67.00)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  798  4.28-5  5.6      798  4.28-5  5.6   -TA 5  4.13 5.3 TA 
 2 33  602  4.26-2  7.4     1,400  8.54-3  6.4   -JH 3  3.50 6.4 TA 
 3 34  259  3.15-6  12.5 0.30  1,659 12.09-5  7.3   -JH 3  2.42 10.4 TA 
 4 35  183  1.38-2  8.9     1,842 13.47-3  7.5   -AC 3  1.37 8.8 AC 
 5 36  233  1.52-1  8.0     2,075 15.39-1  7.5   +AC 3  1.52 8.0 JS 
 6 37  355  5.30-6  15.5 1.20  2,430 21.09-4  8.7   -RE 3  4.01 11.3 RE 
 7 38  263  3.08-5  11.9 0.40  2,693 24.17-4  9.0   -AC 4  2.21 8.9 TA 
 8 39  245  2.35-2  10.5     2,938 26.52-4  9.1   -AC 3  2.34 10.5 DL 
 9 40  201  2.53-4  14.3 0.40  3,139 29.45-3  9.5   +AC 3  2.07 10.5 JH 
10 41  531  3.23-3  6.4     3,670 33.08-4  9.0   +DL 1  2.53 5.4 TA 
11 42  254  4.04-3  16.0 0.30  3,924 37.12-4  9.5       3.24 13.4 TA 
12 43  117  0.54-4  7.7     4,041 38.06-4  9.4       0.42 6.0 TA 
13 44  423  4.33-3  10.8 1.00  4,464 42.39-5  9.6   -AC 1  3.27 8.2 TA 
14 46  704  6.49-3  9.7 0.30  5,168 49.28-4  9.6   -JH 3  6.12 8.8 TA 
15 47  365  3.11-1  8.7     5,533 52.39-3  9.5   -TA 3  3.11 8.7 JS 
16 48   53  0.43-5  13.5 0.10  5,586 53.22-4  9.6   -TA 4  0.35 11.0 DL 
17 49  628  4.53-3  7.8 0.30  6,214 58.15-3  9.4   +AC 1  4.18 6.8 TA 
18 50  515  4.41-2  9.1     6,729 62.56-2  9.4   -JH 3  4.31 8.8 JH 
19 51  362  3.06-3  8.6     7,091 66.02-4  9.3   -TA 3  2.53 8.0 TA 
Mål    265  1.15-3  4.7     7,356 67.17-3  9.1   -TA 3  1.10 4.4 TA 
7,356 67.17-3 9.1 5.50 58.33 8.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TA -10-RE-1-JH-3-AC-1-JS -7-DL 2 TA -49-JH-2-JS -1-AC-9-DL-51-RE 3 TA -69-JH-7-AC-3-DL-5-JS -45-RE 4 AC -6-JH-3-JS -8-DL-32-TA-29-RE 5 JS -2-AC-6-JH-7-DL-54-RE-7-TA 6 JH -37-RE-12-AC-8-JS -4-DL-58-TA 7 JH -79-AC-7-RE-4-JS -3-DL-12-TA 8 JH -70-AC-6-RE-4-JS -2-DL-29-TA 9 JH -119-RE-7-AC -0-JS -2-DL-6-TA 10 JH -84-TA-6-AC-16-JS -6-DL 11 JH -24-TA-23-AC-39-JS -33-DL 12 JH -11-TA-29-AC-45-JS -30-DL 13 TA -107-JH-7-DL-25-AC-1-JS 14 TA -166-JH-9-AC-2-JS -10-DL 15 TA -8-AC-2-JH -0-JS -22-DL 16 TA -8-AC-7-JH-1-JS -14-DL 17 TA -48-JH-3-AC -0-JS -50-DL 18 JH -13-JS -1-TA-4-AC-227-DL 19 TA -4-JH-6-AC-2-JS -272-DL