Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
L 5(6) Daniel Larsson 72.38 (Tommy Andersson 67.00)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  798  4.35-6  5.7      798  4.35-6  5.7   -TA 5  4.13 5.3 TA 
 2 33  602  4.29-5  7.4     1,400  9.04-5  6.5   -JH 3  3.50 6.4 TA 
 3 34  259  3.00-3  11.6     1,659 12.04-4  7.3   -JH 3  2.42 10.4 TA 
 4 35  183  1.51-4  10.1 0.10  1,842 13.55-4  7.6   -AC 3  1.37 8.8 AC 
 5 36  233  1.59-3  8.5     2,075 15.54-4  7.7   -JS 3  1.52 8.0 JS 
 6 37  355  5.19-4  15.0 1.10  2,430 21.13-5  8.7   -RE 3  4.01 11.3 RE 
 7 38  263  3.07-4  11.9 0.40  2,693 24.20-5  9.0   -AC 4  2.21 8.9 TA 
 8 39  245  2.34-1  10.5     2,938 26.54-5  9.2   -AC 3  2.34 10.5 DL 
 9 40  201  2.53-4  14.3 0.40  3,139 29.47-5  9.5   -RE 4  2.07 10.5 JH 
10 41  531  3.27-4  6.5     3,670 33.14-5  9.1   -JS 1  2.53 5.4 TA 
11 42  254  4.31-5  17.8 1.00  3,924 37.45-5  9.6       3.24 13.4 TA 
12 43  117  0.51-3  7.3     4,041 38.36-5  9.6       0.42 6.0 TA 
13 44  423  3.37-2  8.6     4,464 42.13-3  9.5   -JH 1  3.27 8.2 TA 
14 46  704  7.25-5  10.5 1.00  5,168 49.38-5  9.6   -JH 3  6.12 8.8 TA 
15 47  365  3.23-4  9.3     5,533 53.01-5  9.6       3.11 8.7 JS 
16 48   53  0.35-1  11.0     5,586 53.36-5  9.6   -TA 4  0.35 11.0 DL 
17 49  628  5.29-5  8.7 0.50  6,214 59.05-5  9.5       4.18 6.8 TA 
18 50  515  7.43-5  15.0 3.00  6,729 66.48-5  9.9       4.31 8.8 JH 
19 51  362  3.46-5  10.4 0.40  7,091 70.34-5  10.0       2.53 8.0 TA 
Mål    265  2.04-5  7.8     7,356 72.38-5  9.9       1.10 4.4 TA 
7,356 72.38-5 9.9 9.10 58.33 8.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TA -10-RE-1-JH-3-AC-1-JS-7-DL 2 TA -49-JH-2-JS-1-AC-9-DL -51-RE 3 TA -69-JH-7-AC-3-DL -5-JS-45-RE 4 AC -6-JH-3-JS-8-DL -32-TA-29-RE 5 JS -2-AC-6-JH-7-DL -54-RE-7-TA 6 JH -37-RE-12-AC-8-JS-4-DL -58-TA 7 JH -79-AC-7-RE-4-JS-3-DL -12-TA 8 JH -70-AC-6-RE-4-JS-2-DL -29-TA 9 JH -119-RE-7-AC-0-JS-2-DL -6-TA 10 JH -84-TA-6-AC-16-JS-6-DL 11 JH -24-TA-23-AC-39-JS-33-DL 12 JH -11-TA-29-AC-45-JS-30-DL 13 TA -107-JH-7-DL -25-AC-1-JS 14 TA -166-JH-9-AC-2-JS-10-DL 15 TA -8-AC-2-JH-0-JS-22-DL 16 TA -8-AC-7-JH-1-JS-14-DL 17 TA -48-JH-3-AC-0-JS-50-DL 18 JH -13-JS-1-TA-4-AC-227-DL 19 TA -4-JH-6-AC-2-JS-272-DL