Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18  Banläggare: Göran Jönsson
L 4(6) Anders Carlsson 67.24 (Tommy Andersson 67.00)  starttid: 18.15  
  kod längd tid-plak min/km bom   a c k u m u l e r a t  tillsammans  superman
 1 31  798  4.27-4  5.6      798  4.27-4  5.6   -TA 5  4.13 5.3 TA 
 2 33  602  4.28-3  7.4     1,400  8.55-4  6.4   -JH 3  3.50 6.4 TA 
 3 34  259  3.06-5  12.0     1,659 12.01-3  7.2   -JH 3  2.42 10.4 TA 
 4 35  183  1.37-1  8.8     1,842 13.38-1  7.4   +JH 3  1.37 8.8 AC 
 5 36  233  2.03-4  8.8     2,075 15.41-2  7.6   -JS 3  1.52 8.0 JS 
 6 37  355  5.20-5  15.0 1.00  2,430 21.01-3  8.6   -RE 3  4.01 11.3 RE 
 7 38  263  3.05-3  11.7 0.30  2,693 24.06-2  8.9   +RE 4  2.21 8.9 TA 
 8 39  245  2.36-4  10.6     2,938 26.42-2  9.1   +RE 3  2.34 10.5 DL 
 9 40  201  3.03-6  15.2 0.50  3,139 29.45-3  9.5   -RE 4  2.07 10.5 JH 
10 41  531  3.07-2  5.9     3,670 32.52-3  9.0   -TA 1  2.53 5.4 TA 
11 42  254  3.41-2  14.5     3,924 36.33-3  9.3       3.24 13.4 TA 
12 43  117  0.48-2  6.8     4,041 37.21-3  9.2       0.42 6.0 TA 
13 44  423  5.17-4  12.5 1.40  4,464 42.38-4  9.6   +JS 1  3.27 8.2 TA 
14 46  704  6.48-2  9.7     5,168 49.26-3  9.6   -JH 3  6.12 8.8 TA 
15 47  365  3.11-1  8.7     5,533 52.37-2  9.5   -TA 3  3.11 8.7 JS 
16 48   53  0.37-2  11.6     5,586 53.14-2  9.5   -TA 4  0.35 11.0 DL 
17 49  628  5.01-4  8.0 0.30  6,214 58.15-3  9.4   -JH 2  4.18 6.8 TA 
18 50  515  4.46-3  9.3     6,729 63.01-4  9.4   -JH 3  4.31 8.8 JH 
19 51  362  2.59-2  8.2     7,091 66.00-3  9.3   -TA 3  2.53 8.0 TA 
Mål    265  1.24-4  5.3     7,356 67.24-4  9.2   -TA 3  1.10 4.4 TA 
7,356 67.24-4 9.2 4.30 58.33 8.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TA -10-RE-1-JH-3-AC -1-JS-7-DL 2 TA -49-JH-2-JS-1-AC -9-DL-51-RE 3 TA -69-JH-7-AC -3-DL-5-JS-45-RE 4 AC -6-JH-3-JS-8-DL-32-TA-29-RE 5 JS -2-AC -6-JH-7-DL-54-RE-7-TA 6 JH -37-RE-12-AC -8-JS-4-DL-58-TA 7 JH -79-AC -7-RE-4-JS-3-DL-12-TA 8 JH -70-AC -6-RE-4-JS-2-DL-29-TA 9 JH -119-RE-7-AC -0-JS -2-DL-6-TA 10 JH -84-TA-6-AC -16-JS-6-DL 11 JH -24-TA-23-AC -39-JS-33-DL 12 JH -11-TA-29-AC -45-JS-30-DL 13 TA -107-JH-7-DL-25-AC -1-JS 14 TA -166-JH-9-AC -2-JS-10-DL 15 TA -8-AC -2-JH-0-JS-22-DL 16 TA -8-AC -7-JH-1-JS-14-DL 17 TA -48-JH-3-AC -0-JS -50-DL 18 JH -13-JS-1-TA-4-AC -227-DL 19 TA -4-JH-6-AC -2-JS-272-DL